Start Om företaget Referenser Kontakt
Granar

Välkommen

Vi utför uppdrag åt i första hand Eldistributionsföretag och vårt arbetsområde är hela Sverige. Vi arbetar med ny- och ombyggnad av ledningsnätet från 0,4 – 130 kV både jordkabel och luftledningar.

Våra primära tjänster är
Projektering
Konstruktion
Beredning
Projektledning

Dessutom kan vi även hjälpa till med
Upphandling
Slut- och Garantibesiktning
Driftbesiktning och Tillsyn
Skogs och markvärdering

 

El & Skog Röstberg ABJ.Törnros